Lajmet e industrisë

  • Gize e lakueshme

    Gize prej gize të lakueshme prej gize është gize e bardhë prej gize që është annealuar.Një trajtim i nxehtësisë annealing shndërron strukturën e brishtë si e para në formën e lakueshme.Prandaj, përbërja e tij është e ngjashme me gize të bardhë, w ...
    Lexo më shumë